نوشته‌ها

,

قانون بازاریابی در ایران

بازاریابی در ایران و آشنایی با قانون و اصول آن می تواند میزان تاثیرپذیری و موفقیت را افزایش دهد. از جمله مهم ترین عواملی که می تواند در زمینه افزایش فروش یک محصول و همچنین جذب مشتری موثر باشد می توان به انجام تبلیغات و بازاریابی اشاره نمود. ب…