نوشته‌ها

,

قابلیت اعتماد برند

اعتماد به یک برند از قابلیت های بارزی برخوردار می باشد. در اعتماد به برند دو نکته کیفیت و قیمت بسیار مهم می باشد. اگر کیفیت محصولتان چه در زمان تبلیغ و چه در زمان تحویل یکی باشد و هر روز بر کیفیت آن بپردازید تأثیر زیادی می توانید در برند خو…