نوشته‌ها

,

روی گشاده و خوش بیانی در تجارت

? هر تاجری که می خواهد تجارت کند و یا هر تولیدکننده ای که می خواهد فروش محصولش را افزایش دهد کارهایی انجام می دهد. در کنار روش های متداول اعم از برندسازی و مدیریت ارتباط با مشتری و … کارهای دیگری نیز وجود دارد که بسیاری از تاجران از آن غافلند …