نوشته‌ها

,

فنون تبلیغات چیست

فنون تبلیغات چیست و از چه تکنیک هایی می توان در جهت افزایش این امر استفاده نمود؟ افزایش فروش یک محصول یکی از دغدغه های بزرگ شرکت ها می باشد که به دنبال راهکارهای عملی برای رسیدن به آن می باشند و از همین رو مهم ترین اصلی که می توان پیشنهاد ن…
,

فنون تبلیغات سیاسی

در انجام تبلیغات سیاسی باید به قانون های آن نیز توجه نمود که بتوان به نتایج مورد نظر نیز دست یافت. در انتخاب هر روش تبلیغاتی عوامل و اصولی وجود دارد که باید به آن ها رعایت نمود. از همین رو با توجه به اهمیت این امر در فعالیت های خرید و فروش یک محصو…
,

فنون تبلیغات نوین

آنچه که امروزه به عنوان فنون تبلیغات جدید و نو می شناسیم ریشه در اواخر قرن نوزدهـــم و بیستم در کشور ایالات متحده آمریکا دارد. تبلیغ ریشه درزندگی اجتماعی انسانها دارد. تبلیغات عملی است که در آن فروشنده یا تولید کننده‌ با انجام امری سعی م…