نوشته‌ها

سود عملیاتی
, , ,

سود عملیاتی و صورت تطبیق چیست؟

سود عملیاتی نشان دهنده‌ی باقیمانده‌ی سود بعد از محاسبه‌ی تمام هزینه‌های مربوط به واحد تجاری است.