نوشته‌ها

فعالیتهای بازاریابی
,

نگاهی انتقادی به فعالیتهای بازاریابی

با نگاهی انتقادی به پیامها و فعالیتهای بازاریابی نگاه کنید. بررسی محتوی پیامهای بازاریابی کار آسانی است می توان از یکی از اعضای تیم درخواست کرد محتوی پیام بازاریابی را به طور مجدد بررسی کند.در مجموع در خواست از دیگران برای بررسی محتوی پی…