نوشته‌ها

,

تعریف فروش رابطه ای

در تعریف فروش رابطه ای می توان گفت، به فروشی که توسط ارتباط با دوستان، آشنایان، اقوام به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم و با واسطه انجام می پذیرد فروش رابطه ای می گویند. در حال حاضر شاید بیش از ۹۰ درصد تعاملات اقتصادی دنیا در بخش خصوصی از مسیر فر…