نوشته‌ها

, , , , ,

پیش بینی وضعیت اقتصادی ایران در سال ۹۷

پیش بینی وضعیت اقتصادی ایران در سال ۹۷ بگونه ای است که اکثر کارشناسان می گویند اشک همه در خواهد آمد. این موضوع داغ امروز کشور ایران است و هرکسی می خواهد فقط بداند که اوضاع چه خواهد شد؟متاسفانه همه فقط می خواهند بدانند که چه خواهد شد و اگر…
,

فروش در رکود اقتصادی

در رکود اقتصادی که در سراسر جهان و نه تنها در ایران ایجاد شده است فروش یکی از دشوارترین فعالیت های اقتصادی شده است. رکود اقتصادی و بازارهای رقابتی که ایجاد شده است فعالیت برای فروشندگان و شرکت های تولیدی جدید را دشوارتر نموده است. این مسئله سبب شده ت…