نوشته‌ها

,

فرمول خالص فروش

فرمول خالص فروش چیست و چه عملی در آن محاسبه می شود؟ فرمول خالص ارزش فروش این طور بیان شده است که از بهای فروش پس از کسر مخارج برآوردی، بازاریابی و فروش تکمیل می شود. خالص ارزش فروش حساب نیست بلکه استانداردهای موجودی کالا باید بر مبنای ب…