نوشته‌ها

,

فرمول سود ویژه

فرمول های ویژه ای برای محاسبه میزان سود آوری های روش های مختلف سرمایه گذاری وجود دارد که استفاده از آن ها در حسابداری ها کاربردی می باشد. در مسئله محاسبه سودآوری های سرمایه گذاری وجود حسابداری می تواند از جمله بخش های ویژه فعالیتی باشد که به درستی مسی…