نوشته‌ها

, ,

تفاوت آرادی ها با اکثریت مردم

پیامی از سمت یکی از کاربران دریافت کردیم که چرا شما آرادی ها احساس می کنید تافته جدا بافته ای از جامعه هستید و فرق دارید؟ متن پیامش مناسب نبود تا به صورت مستقیم آن را بیان کنیم اما مضمون صحبتش همین بود که گفتیم. خوب دیدیم تا مطلبی را در این باره…