نوشته‌ها

,

عیب های محصول و کالای خود را بگویید.

? هر محصولی که داشته باشید خوبی هایی دارد و بدی هایی. عموم تاجران که با مشتری بالقوه جدیدی آشنا می شوند مکرر حُسن و مزایای محصولشان را بیان می کنند اما از عیب هایش سخن نمی گویند.? حال اگر شما هم از این دسته تاجرانید به عواقبش بیاندیشید…