نوشته‌ها

عوامل کاهش
,

عوامل کاهش صادرات ایران به عراق و افغانستان چیست؟

از عوامل کاهش صادرات به عراق افزایش تعرفه‌های گمرک، وضع قوانین و درخواست مجوز‌های مازاد بر ضوابط مرسوم صادرات است. و همچنین برخی قوانین از سوی گمرک ایران برای بسته‌بندی که در بسیاری از مواقع منطقی نیست از جمله عوامل کاهش صادرات است.عمده محصولات…