نوشته‌ها

, , , ,

آرزوهایی که بیچاره مان کرد

همه ما در زندگی هایمان رویاهایی داریم. داشتن رویا و آرزو اصلا بد نیست بلکه خوب هم هست. انسانی که آرزو ندارد مرده است هرچند قلبش از کار نیفتاده باشد و دست و پایش حرکت کند. اما درباره آرزوها دو نکته مهم است. اول اینکه آرزوی ما چیست؟ دوم ا…
عوامل عدم موفقیت
,

عوامل عدم موفقیت در تجارت

عوامل عدم موفقیت در کار و زندگی، سوالی ست که خیلی ها به دنبال پاسخ آن هستند. ما انسان ها عموما نتیجه گرا هستیم. یعنی اگر کاری که انجام می دهیم آن نتیجه ای که بخواهیم داشته باشد ادامه می دهیم و اگر نداشته باشد رهایش می کنیم. و حتی برای دی…