نوشته‌ها

,

عوامل موثر در رفتار مشتری

در رفتار مشتری در زمینه خرید عوامل بسیاری موثر می باشد که می تواند در فروش مورد توجه قرار گیرد. در جذب مشتری روش هایی از جمله تبلیغات و بازاریابی موثر می باشد. پس از جذب مشتری مسئله قابل توجه می توان به اهمیت نحوه برخورد با آن ها اشاره نمود.…