نوشته‌ها

,

فواید علم مدیریت

علم مدیریت از دیر باز در فعالیت های انسان وجود داشته البته نه به اندازه و اهمیتی که در حال حاضروجود دارد. امروزه مدیریت فواید زیادی برای هر مجموعه ای دارد. مدیریت علمی نو ظهور نیست. در حقیقت برای انسان قدمتی به اندازه قدمت ظهور و پیدایش انسا…