نوشته‌ها

,

علامت تجاری شخصی شرکت

یکی از عوامل مؤثر بر روی مشتری نشان دادن به بهترین نحو علامت تجاری شخصی شرکت می باشد. در مورد علامت تجاری شخصی به دو عامل مهم میتوان اشاره کرد: تعهداتی که می دهید و تعهداتی که نسبت به انجام آن ها پایبند هستید. علامت شخصی تعهدی می دهد که اگر محصو…