نوشته‌ها

تجارت در افغانستان
, ,

تجارت در افغانستان و علت عدم توسعه تجارت در افغانستان چیست؟

تجارت در افغانستان در سال ۱۳۱۰ تاجران افغان برای اولین بار به منظور رسیدگی به منازعات تجارتی و همچنان انسجام فعالیتهای خود، مجمع حکمیت تجاری را تاسیس نمودند که در نهایت این مجمع به اتاق تجارت و صنایع تبدیل شد.قانون اتاق در سال ۱۳۸۸ تصویب شد …