نوشته‌ها

سقوط تبلیغات و ظهور بازاریابی
,

سقوط تبلیغات و ظهور بازاریابی

اگر فرصت زیادی برای مطالعه کتاب های برندسازی نداشته و می خواهید فقط یک کتاب در این زمینه مطالعه فرمایید، پیشنهاد بنده به شما کتاب “سقوط تبلیغات و ظهور روابط عمومی” است. نه به جهت آنکه این کتاب، بهترین کتاب برندسازی است، بلکه به خاطر آنکه بسیار بع…