نوشته‌ها

صادرات صنایع دستی
, ,

صادرات صنایع دستی شیشه و صادرات به کدام کشورها است؟

صادرات صنایع دستی شیشه یکی از بخش های مهم در بخش صادرات صنایع دستی، که باعث توسعه ی اقتصاد کشور می شود.ایران دارای صنایع دستی بسیاری است که می تواند مشتریان زیادی از سراسر دنیا داشته باشد.یکی از صنایع دستی مطرح و شاخص در کشور، هنر شیشه گری ی…