نوشته‌ها

,

طرح تحول اساسی برندسازی

سومین گام از گام های دوازده گانه مربوط بود به نقش برندینگ در تجارت. در این مطلب می خواهیم طرحی ارائه کنیم که به کمک آن رشد برندسازی شما چندین برابر شود و میزان مشتریان و سودتان چشمگیر گردد. در عرصه استفاده از برندینگ نوین به دو ابزار توجه و…