نوشته‌ها

ضعف مدیریت

ضعف مدیریت درایران و دلایل ضعف مدیران

ضعف مدیریت در ایران چیست؟ و چرا اکثر مدیران در ایران ضعیف و ناتوانند؟دلیل عمده ضعف مدیریت درایران این است که مدیران غالبا روابط خویشاوندی و اجتماعی را جایگزین شایسته سالاری و تخصص کرده اند.و دلیل دیگر این است که متاسفانه اکثر مدیران از تملق و چاپ…