نوشته‌ها

ضرورت بازاریابی
,

اهمیت و ضرورت بازاریابی

اهمیت و ضرورت بازاریابی را هیچ وقت فراموش نکنید.آیا میدانید برای تدوین برنامه کسب و کار مهمترین نکته چیست ,اهمیت بازاریابی را هیچ وقت فراموش نکنید!!کارآفرینان و صاحبان محصول معمولا پیشینه بازاریابی ندارند, این درحالی است که شاید ف…