نوشته‌ها

,

تغییراتی در صنعت سئو ایران

آیا تاکنون با واژه سئو برخورد کرده اید؟آیا از تغییرات ایجاد شده از سئو در صنعت ایران مطلعید؟ در این چند روز اخیر سمینار SMXبرگزار شد که ممکن است بسیاری از شما این همایش را بشناسند و حتی آن را پیگیری نمایند. مهمان ویژه این همایش که نفر اصلی م…