نوشته‌ها

بهترین روش

بهترین روش صادرات صنایع دستی چیست؟

امروزه بسیاری از کشورهای دنیا، صنایع دستی خود را به دیگر کشورها صادر می کنند اما بهترین روش صادرات صنایع دستی به سایر کشورها کدام است؟ و بتوان  بازار خوب و پررونقی را در این عرصه بوجود اورد.ایران یکی از کشورهای بزرگ صنایع دستی در جهان است ک…