نوشته‌ها

,

عدم باور در توانمندی صادر کننده بودن

دلیل رشد نکردن بسیاری از ما، عدم باور رشد است. دلیل رشد نکردن بسیاری از ما، عدم داشتن راهنمای خوب است. دلیل رشد نکردن بسیاری از ما، نبود انرژی و انگیزه لازم است. اما وقتی باور بود، راهنمای خوب بود، انرژی و انگیزه لازم وجود نداشت رشد نکردن اشت…