نوشته‌ها

صادرات گردو
, ,

صادرات گردو و بیشترین صادرات به کدام کشور است؟

صادرات گردو یکی از مهمترین محصولات غذایی و خشکبار است، و به لحاظ ارزش اقتصادی، تمام قسمت های آن شامل برگ، پوست، میوه، ریشه، ساقه، چوب برای موارد مختلفی همچون تغذیه، رنگ آمیزی، منبت کاری و دارو استفاده می شود.منشأ درخت گردو را آسیای غربی …