نوشته‌ها

تجارت میوه خشک
,

تجارت میوه خشک و دلیل اهمیت تجارت میوه چیست؟

تجارت میوه خشک باعث ایجاد اشتغال و همچنین باعث جلو گیری از به هدر رفتن ضایعات بخش کشاورزی ایران شده است، که این ضایعات در بخش کشاورزی که حدود ۳۰ درصد بوده است.ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی مؤثر ترین راهکار برای کاهش حجم ضایعات کشاورزی به ش…