نوشته‌ها

بهترین صادرات
,

بهترین صادرات و واردات ایران به پاکستان

در چند سال گذشته،کشور پاکستان اقتصادی رو به رشد داشته است،و موقعیت مناسبی برای سرمایه گذاری دارد. و این باعث شده تجار ایرانی بهترین صادرات واردات در سطح گسترده ای، به پاکستان را افزایش دهند.از آن جمله می توان به صادرات مواد نفتی و مشتقات پتروشیمی،م…