نوشته‌ها

صادرات میگو
, , ,

صادرات میگو و ماهی و بیشترین صادرات به کدام کشورها است؟

صادرات میگو گونه‌ای از سخت پوستان آبزی است که در بیشتر آبهای جهان اعم از آب شور و آب شیرین یافت می‌شود. میگو یک منبع غذایی برای. توسط انسان‌ها به  استفاده می‌شود.در ایران میگوهای خوراکی آب شور در دریای عمان و خلیج فارس زندگی می کنند.این حیوان، کف زی…