نوشته‌ها

صادرات عسل
, ,

صادرات عسل ایران به اروپا و مهمترین مشکل صادرات چیست؟

صادرات عسل کشورهای حوزه خلیج فارس، ترکیه و چین از جمله متقاضیان دریافت عسل ایرانی هستند.و برخی از کشورهای اروپایی نیز با یک واسطه از ایران عسل وارد می کنند.ایران با داشتن شرایط جغرافیایی و آب و هوایی متفاوت یکی از تولیدکنندگان عسل مرغو…