نوشته‌ها

انجام صادرات
,

انجام صادرات روغن به روسیه

 تولیدکنندگان روغن، توانمندی های خوبی در بخش تولید و صادرات دارند و با توجه به شرایط رکود نسبی اقتصاد داخلی، به طور حتم برنامه‌ریزی این شرکت ها برای توسعه تولید و انجام صادرات می تواند مثمرثمر باشد. در سال های اخیر با حمایت های دولت و بهبو…