نوشته‌ها

صادرات روغن کنجد
, ,

صادرات روغن کنجد و فرآوردهای کنجد به روسیه

صادرات روغن کنجد مواد اولیه فرآورده‌های کنجدی وارداتی است. کنجد از افغانستان، پاکستان و سومالی وارد کشور می‌شود و از کنجد وارد شده ارزش افزوده ایجاد می شود و در قالب محصول جدید، صادر می شود.فرآورده‌های کنجدی از جمله روغن کنجد به بسیاری از کشوره…