نوشته‌ها

صادرات گیاهان دارویی
, ,

صادرات گیاهان دارویی و مهمترین گیاهان دارویی صادراتی ایران

آیا می دنید ایران ۹۰% از گونه های گیاهان دارویی را دارست؟ و پتانسیل بسیار بالایی برای تصاحب بازارهای جهانی مهمترین گیاهان دارویی را دارد، در چند سال اخیر در صادرات گیاهان دارویی رشد چشمگیری داشته ایم.گیاهان دارویی:  گیاهانی هستند که یک یا برخی ا…
صادرات شیرین بیان
, ,

صادرات شیرین بیان و مهمترین خواص شیرین بیان چیست؟

صادرات شیرین بیان استقبال از داروهای گیاهی به د‌‌لیل ند‌‌اشتن عوارض جانبی د‌‌ر کل دنیا د‌‌ر حال گسترش است و به تبع آن کشت‌وکار و تولید و صاد‌‌رات  شیرین بیان و گیاهان د‌‌ارویی نیز رونق گرفته است.شیرین‌بیان یکی از قد‌‌یمی‌ترین گیاهان د‌‌ا…