نوشته‌ها

صادرات تخم مرغ
, ,

صادرات تخم مرغ به افغانستان

صادرات تخم مرغ اشتراک فرهنگی دو کشور ایران و افغانستان در روابط اقتصادی آنها تاثیر بسزایی دارد و نیز دانش فنی ،که مهمترین بخش از صادرات به افغانستان محسوب می شود.دانش فنی، مهمترین بخش از صادرات به افغانستان محسوب می شود.کالاهای ایرانی در…