نوشته‌ها

صادرات به اردون
,

صادرات به اردون و مشکل صادرات به اردون چیست؟

 صادرات به اردون کشور اردون در غرب آسیا و شرق رود اردون واقع شده و از کشورهای پادشاهی عرب زبان است.پایتخت کشور اردون  شهر امان است که پرجمعیت ترن شهر اردون هم محسوب می شود.این کشور از شمال با سوریه، از شمال شرقی با عراق، از شرق و جنوب با عربستان سعود…