نوشته‌ها

مراحل پیگیری در تجارت
, , ,

مراحل پیگیری در تجارت

یکی از مهم‌ترین بخش‌های تجارت پیگیری است. اگر پیگیری نباشد، تقریبا می‌توان گفت که هیچ قراردادی منعقد نمی‌شود. کمتر از پنج درصد مشتری‌ها بدون پیگیری به شما پول می‌دهند. اگر سازمان و ساختار شما امروز پیگیری مرتبی ندارد، بدانید دارید ضعیف عمل می‌کنید. چو…