نوشته‌ها

آموزش زیرساخت های صادراتی

روش های نوین صادرات و فرصت های صادراتی

/
در این فایل صوتی می‌خواهم درباره فرصت‌های از دست رفته در حوز…

بزرگترین سیستم همکاری در فروش ایران

/
در ایران به دلیل عدم توجه به تشکیل سیستم های همکاری در فروش ب…

بزرگترین سیستم همکاری در فروش

/
هر چه در فعالیت های مربوط به فروش بتوان بزرگترین سیستم های همکاری را ط…

سیستم اجرایی فروش

/
داشتن یک سیستم اجرایی برای فروش اصولی می تواند از مهم ترین مسائل قاب…