نوشته‌ها

نحوه محاسبه قیمت کالا

/
بحث قیمت دو بخش دارد: اول، قیمت مناسب را پیدا کنیم. دوم، سود کنیم …

سود تجارت و سهام غیر نقدی

سهام غیر نقدی از انواع سهام ها می باشد که با سرمایه گذاری در آن سود …