نوشته‌ها

تبدیل تهدیدها به فرصت
,

تبدیل تهدیدها به فرصت

در واکنش به جلسه شنبه، یکی از دوستان خواسته بود که برای هر کدام از طیف‌های مختلف فعالان اقتصادی یک برنامه بدهم و بگویم که چه بکنند.اگر قدیمی مجموعه ما هستید و از کسانی هستید که از سال‌های قبل با ما کار می‌کنید، ورودی مالی دارید. در این بازه ز…
رونق کسب و کار
,

رونق کسب و کار در شرایط بد اقتصادی

من شنبه‌ها سعی می‌کنم یک فایل برای کسانی که می‌خواهند به تازگی وارد تجارت شوند بگذارم و به آن‌ها کمک کنم که راحت‌تر محصول خود را انتخاب کنند. انتخاب محصول یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کسانی است که می‌خواهند تازه کار خود را شروع کنند؛ من سعی می‌کنم در ف…
,

رونق تجارت و بازرگانی در اروپا

چگونه شد که اروپا به رونقی در تجارت و بازرگانی دست یافت؟این سوال دو بعد اساسی دارد.۱- قوانین و ساختارهایی که دولت ها در تجارت وضع نمودند که مهمترین آن ها خصوصی سازی بوده است.۲- تلاش ها و فعالیت هایی که مردم اروپایی برای فرار از شکست و حرکت…