نوشته‌ها

,

خرده فروشی و عمده فروشی در بازار

سراغ نکات هفته برویم، شنبه ها صبح ساعت ۱۰ قرار ما این بود که در مورد هفته صحبت کنیم و بگوییم که در این هفته پیش رو چه خبر است؟ در هفته قبل ما در جلسات تهرانمان در مورد اعتمادسازی قبل از تلفن و پارامترهای مربوط به آن به همراه سیستم قیمت­ گذاری د…
زیرساخت های صادراتی