نوشته‌ها

,

تجارت پرسود با سرمایه کم

در گوگل مشغول جستجو کردن بودم که دیدم عبارت تجارت پرسود با سرمایه کم بسیار جستجو می شود. برای لحظه ای فکرم مشغول شد.مگر این ممکن است که با سرمایه کم بتوان به سود زیاد رسید.خب اگر اینطور بود که همه می رفتند در آن تجارت و دوباره به دل…