نوشته‌ها

تجارت سنگ فیروزه
, ,

تجارت سنگ فیروزه و خواص شگفت انگیز سنگ فیروزه چیست؟

تجارت سنگ فیروزه بسیار سود آور است و ایران کلکسیون ارزشمند از سنگ‌هاى قیمتى دارد اما هم اکنون تنها فیروزه و عقیق در ایران استخراج مى‌شود که سهم آن در مقایسه با تجارت جهانى بسیار ناچیز است.سنگ‌ها و کانى‌هاى قیمتى از دیر باز در بین اقوام گوناگون ج…