نوشته‌ها

,

تعریف تجارت در فقه

در فقه نیز از تجارت تعریف شده است که همواره در حوزه های مختلف به اهمیت آن تاکید شده است. یکی از بهترین فعالیت هایی که از گذشته تا به امروز در دین ما به آن تاکید شده است می توان به تجارت اشاره نمود. این مسئله می تواند در دنیای اقتصادی و کسب درآمد…