نوشته‌ها

آغاز تجارت در بازار های خارجی
,

آغاز تجارت در بازار های خارجی

مواردی می­شود که دوستان تماس می­گیرند و می­گویند من می­توانم از ابتدا صادرات شروع کنم یا نه؟ و یا این که می­توانم در بازار خارجی شروع به فعالیت کنم؟ تجربه خود من این بوده که از ابتدا کار صادرات را شروع کردم و پیش بردم، البته تجربه بازار داخل…