نوشته‌ها

بهترین تجارت ها
,

بهترین تجارت ها در بازار امروز ایران

بهترین تجارت ها در بازار ایران در شرایط خاص اقتصادی و رکود حاکم بر کشور، ایجاد کسب وکار با درآمد مناسب را شبیه عملیات غیرممکن کرده است. نرخ بالای بیکاری یکی از معضلات اساسی اقتصادی کشور است.اما در این بین شغل‌هایی هم است که هنوز بازار کار …