نوشته‌ها

اهمیت تجارت

اهمیت تجارت در اسلام و احکام تجارت در اسلام

در زمینه ی اهمیت تجارت در اسلام همان بس خداوند متعال در قرآن کریم بر انسان منت نهاده راه تجارت داخلی و خارجی را برای او مهیا ساخته و ارتباطات دریایی را که اکنون نیز بزرگترین تجارت‌های بین‌المللی از طریق آن انجام می‌گیرد، در اختیار انسان قرار داده است. …
, ,

با نام خدا قراردادهایتان را ببندید

◽ تفکری که امروز در جهان اطراف ما حاکم شده اینست که هیچ رابطه ای بین خدا و پول وجود ندارد و دلیلش نیز در نظر بسیاری از عوام مردم شواهدیست که می بینند اعم از اینکه بسیاری از ثروتمندان جهان هیچ پایبندی به خدا ندارند.◽ همین شواهد دلیلی می شود ب…