نوشته‌ها

کسب و کار کوچک

کسب و کار کوچک و پرسود

رویای ثروتمند شدن شاید رویایی باشد مشترک در بین تمام نسل ها و شروع یک کسب و کار کوچک و رسیدن به سود و ثروتمند شدن نشان دهنده آن است.نیاز به ثروتمند شدن شاید با حس مالکیت آغاز شده باشد و این حسی مشترک بین ما انسانها است.دغدغه ی داشتن کاری …
راه تبلیغات
,

تبلیغات کسب وکار جدید

استفاده از روش های تبلیغات جدید در کسب و کار های مختلف می تواند میزان بازدهی آن ها را افزایش دهد. هر فعالیت اقتصادی که با مشتریان در ارتباط می باشد برای ماندگاری باید با به درستی معرفی شده باشد. در همین زمینه تبلیغات و بازاریابی از جمله مهم ترین عوا…