نوشته‌ها

,

آینده تبلیغات و بازاریابی در ایران

فرض کنیم جمع کل پولی که در این کشور در هر سال تراکنش می شود A باشد. به نظر شما از این میزان پول چقدر مربوط به خرید و فروش و تجارت است و چقدر مربوط به سایر مشاغل از قبیل تدریس، کارمندان و کارگران و خلاصه همه و همه ؟ اگر کمی واقع بین باشید در می…
,

تبلیغات و بازاریابی به شیوه های مدرن

امروزه تبلیغات و بازاریابی بسیار متحول شده است و از شیوه های مدرن استفاده می شود. امروزه تبلیغات و بازاریابی دو بخش جدا نشدنی از تجارت است برای آنکه فروض بهتری داشته باشیم باید توجه ویژه ای به شیوه های تبلیغاتی داشته باشیم . با توجه به تبلیغ…
,

فایده تبلیغات و بازاریابی چیست

به راستی در دنیای مدرن امروز فایده و نقش تبلیغات در فروش محصولات چیست؟ مفهوم تبلیغات بطور عجیبی با بازاریابی آمیخته است. تبلیغات جزئی از فرآیند بازاریابی یک محصول و یا خدمت بشمار می رود. به بیان ساده می توان گفت تبلیغات یعنی رساندن یک پیام در…
,

انواع تبلیغات و بازاریابی

تبلیغات و بازاریابی از انواع روش های موثر در زمینه افزایش فروش می باشد و در انتخاب روش مناسب این امر باید دقت زیادی به کار برد. با توجه به هزینه های سرسام آوری که در زمینه تبلیغات و بازاریابی وجود دارد در انتخاب روش های مناسب و تاثیرگذار بای…