نوشته‌ها

,

تبلیغات نوین در بازار ایران

تبلیغات نوین در بازار ایران تاثیر بسزایی در افزایش فروش و سود داشته است. آلبرت لاسکر را به عنوان پدر تبلیغات نوین معرفی می کنند. لاسکر در دهه ۱۹۲۰ تبلیغات را اینچنین معرفی میکند: (تبلیغات عبارت از فروشنده در پشت دستگاه چاپ) آنچه مابه عنوان ت…
,

تبلیغات نوین در جهان

تبلیغات نوین در جهان مزیت های جدیدی را هم به همراه دارد. حجم بسیاری از تبلیغات در فناوری های نوین به خصوص اینترنت مورد استفاده قرار خواهد گرفت. یک نمونه از تبلیغات نوین استفاده از آگهی های هوشمندانه که مخاطبان را جلب خواهد کرد. این روش مزیت هایی…